Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ламбов намери 2 резултата / The search @pseudo Ламбов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Сътрудник "Ламбов" Стоян Койнов Йорданов

Дата на раждане: 27.10.1959
Място на раждане: гр. Каварна
Стоян Койнов Йорданов Дата на раждане 27.10.1959 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов на 23.02.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов; кап. Михаил Кесяков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ламбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17576; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 09.11.2003 г. до 07.01.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Ламбов" Кирил Нисторов Нисторов

Дата на раждане: 25.02.1960
Място на раждане: гр. Ловеч
Кирил Нисторов Нисторов Дата на раждане 25.02.1960 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Александър Сл. Лазов на 06.07.1983 г., регистриран на 08.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Александър Сл. Лазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ламбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Ловеч, издигнат от МК "ИЗБОР ЗА ЛОВЕЧ" За Кирил Нисторов Нисторов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More