Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лариса намери 1 резултата / The search @pseudo Лариса found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Резидент "Лариса" Димитрия Георгиева Тунева

Дата на раждане: 28.10.1940
Място на раждане: с. Гела, обл. Смолян
Димитрия Георгиева Тунева Дата на раждане 28.10.1940 г. Място на раждане с. Гела, обл. Смолян Вербувал я служител кап. Христо Костадинов Драгнев на 22.10.1986 г., регистрирана на 29.10.1986 г. Ръководил я служител кап. Христо Костадинов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Лариса Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1603 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо рег. № А-246/ 20.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело IР-1255 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More