Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ласков (Ласов) намери 1 резултата / The search @pseudo Ласков (Ласов) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Секретен сътрудник "Ласков (Ласов)" Васил Пасков Мишинев

Дата на раждане: 09.11.1953
Място на раждане: гр. Ямбол
Васил Пасков Мишинев Дата на раждане 09.11.1953 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 03.12.1984 г., регистриран на 03.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Г. Дудушки; о. р. Иван Божиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ласков (Ласов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5801; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в „Микава Медикъл" ООД - купувач по договори за приватизационна продажба на Магазин - склад на едро за захарни изделия ул. Ген.Данаил Николаев, бл.2, обособена част от общ. фирма "НАРМАГ" и на Ателие 4 (Дом на услугите, ет. 2) ж.к."ЛЮЛИН"-м.р. 3, бул.Захари Стоянов 40, обособена част от "ШЕВРО" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More