Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лебед намери 1 резултата / The search @pseudo Лебед found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Съдържател на явочна квартира "Лебед" Кера Ангелова Стоянова

Дата на раждане: 08.08.1951
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Кърджали
Кера Ангелова Стоянова Дата на раждане 08.08.1951 г. Място на раждане с. Фотиново, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Гинчо Стоянов на 08.08.1986 г. , регистрирана на 07.10.1986 г. Ръководил я служител о. р. Гинчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лебед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2430/ 12.11.2007 г. за унищожаване делото на Я/К "Лебед". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Горско Дюлево от 09.10.1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More