Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лев намери 1 резултата / The search @pseudo Лев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Съдържател на явочна квартира "Лев" Антон Здравков Лазаров

Дата на раждане: 19.09.1954
Място на раждане: гр. Петрич
Антон Здравков Лазаров Дата на раждане 19.09.1954 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 30.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-IV РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1673/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 695/ 05.02.1990 г. материалите на Я/К "Лев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите в ТБ "Доверие" АД от 09.07.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More