Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Левент намери 1 резултата / The search @pseudo Левент found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Сътрудник "Левент" Димитър Иванов Стойков

Дата на раждане: 04.10.1947
Място на раждане: с. Септемврийци, обл. Монтана
Димитър Иванов Стойков Дата на раждане 04.10.1947 г. Място на раждане с. Септемврийци, обл. Монтана Вербувал го служител полк. Георги Костов Попов и ст. лейт. Николай Делевски на 21.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Делевски; ст. лейт. Димитър Жеков Делев; полк. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Левент Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13932; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Деканат за І-ва степен на университетско образование от 12.11.1991 г. до 25.06.1993 г. Заместник-ректор по координация на поделенията на университета от 25.03.1992 г. до 28.04.1993 г. Декан на факултет "Международна икономика и политика" от 16.10.1995 г. до 11.07.2001 г. Ръководител катедра "МИО и бизнес" от 04.07.2000 г. до 11.07.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Иванов Стойков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More