Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лежандър намери 1 резултата / The search @pseudo Лежандър found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Лежандър" Антон Владимиров Димитров

Дата на раждане: 24.05.1963
Място на раждане: гр. Хасково
Антон Владимиров Димитров Дата на раждане 24.05.1963 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител кап. Севдалин Георгиев Кисимов на 21.02.1985 г., регистриран на 06.03.1985 г. Ръководил го служител кап. Севдалин Георгиев Кисимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лежандър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3153 (Рс) МФ; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-847 (Рс) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 01.09.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More