Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лейла; Дора намери 1 резултата / The search @pseudo Лейла; Дора found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент; секретен сътрудник "Лейла; Дора" Зорница Иванова Александрова

Дата на раждане: 28.05.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Зорница Иванова Александрова Дата на раждане 28.05.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител кап. Петър Георгиев Бранков и майор Велко Кръстев на 22.03.1973 г., регистрирана на 02.06.1972 г. Ръководил я служител кап. Петър Георгиев Бранков; ст. лейт. Ат. Ганев; о. р. Марин Н. Маринов; полк. Петър Димитров Дерибеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Лейла; Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5762 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Сливен от 18.10.2004 г. до 09.04.2009 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More