Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ленън намери 1 резултата / The search @pseudo Ленън found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Ленън" Милен Тодоров Христов

Дата на раждане: 03.12.1960
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Милен Тодоров Христов Дата на раждане 03.12.1960 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Марин Стоянов Шишев на 21.01.1985 г., регистриран на 31.01.1985 г. Ръководил го служител лейт. Марин Стоянов Шишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ленън Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-758 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-760 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Зарица от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More