Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Леонид намери 4 резултата / The search @pseudo Леонид found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Секретен сътрудник "Леонид" Митхат Мехмед Табаков

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: гр. Дулово
Митхат Мехмед Табаков Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов на 28.08.1985 г., регистриран на 28.05.1984 г. Ръководил го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Леонид Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 5 бр. и обр. 3; рег. бланка; дело Ф 1, а. е. 7604; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Дулово“ ЕООД Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB102101-001-04/11-18038/ 11.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Секретен сътрудник "Леонид" Митхат Мехмед Табаков

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: Гр. Дулово, обл. Силистра
Митхат Мехмед Табаков Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане Гр. Дулово, обл. Силистра Вербувал го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов на 28.08.1985 г. Ръководил го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Леонид Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. бланка; дело Ф. 1, а. е. 7604; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и ИР-Силистра Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB102101-001-04/11-18038/ 11.10.2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Секретен сътрудник "Леонид" Митхат Мехмед Табаков

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: гр. Дулово
Митхат Мехмед Табаков Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов на 28.08.1985 г., регистриран на 28.05.1984 г. Ръководил го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Леонид Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 5 бр. и обр. 3; рег. бланка; дело Ф 1, а. е. 7604; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Кмет на община Дулово от 2003 г. до 2009 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB102101-001-04/11-18038/ 11.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Леонид " Митхат Мехмед Табаков

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: Гр. Дулово, обл. Силистра
Митхат Мехмед Табаков Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане Гр. Дулово, обл. Силистра Вербувал го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов на 28.08.1985 г. Ръководил го служител Кап. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Леонид Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. бланка; дело Ф. 1, а. е. 7604; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Дулово, обл. Силистра, издигнат от ДПС Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB102101-001-04/11-18038/ 11.10.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More