Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лес намери 4 резултата / The search @pseudo Лес found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Съдържател на явочна квартира "Лес" Димитър Иванов Гаврилов

Дата на раждане: 04.01.1936
Място на раждане: с. Ковачица, обл. Монтана
Димитър Иванов Гаврилов Дата на раждане 04.01.1936 г. Място на раждане с. Ковачица, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Петър Ташков на 03.04.1981 г., регистриран на 21.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Петър Ташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лес Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 81/ 12.04.1990 г. личното дело на Я/К "Лес"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 184/ 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Лес" Гено Начев Михалски

Дата на раждане: 29.10.1941
Място на раждане: с. Паничери, обл. Пловдив
Гено Начев Михалски Дата на раждане 29.10.1941 г. Място на раждане с. Паничери, обл. Пловдив Вербувал го служител Весел Рудов на 02.03.1982 г., регистриран на 07.04.1982 г. Ръководил го служител Весел Рудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лес Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 156/ 29.11.1991 г. за необходимостта да бъде унищожено дело IЯ-501; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност И. д. началник РУГ-Пловдив от 09.06.2003 г. до 03.09.2003 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Лес" Димитър Иванов Гаврилов

Дата на раждане: 04.01.1936
Място на раждане: с. Ковачица, обл. Монтана
Димитър Иванов Гаврилов Дата на раждане 04.01.1936 г. Място на раждане с. Ковачица, обл. Монтана Вербувал го служител Петър Ташков на 03.04.1981 г., регистриран на 21.04.1981 г. Ръководил го служител Петър Ташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лес Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 81/ 12.04.1990 г. личното дело на Я/К "Лес"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен директор на РУГ-Варна от 03.1991 г. до 14.03.1997 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Лес" Илия Събев Ралев

Дата на раждане: 22.11.1940
Място на раждане: гр. Съединение
Илия Събев Ралев Дата на раждане 22.11.1940 г. Място на раждане гр. Съединение Вербувал го служител о. р. Станимир Стоилов на 12.02.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Станимир Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лес Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-203 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More