Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лида намери 1 резултата / The search @pseudo Лида found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Лида" Иван Илиев Иванов

Дата на раждане: 02.08.1956
Място на раждане: гр. Омуртаг
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 02.08.1956 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител о. р. Иван Миланов на 05.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лида Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1502/ 20.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Лида". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Омуртаг“ ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More