Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лик намери 1 резултата / The search @pseudo Лик found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Съдържател на явочна квартира "Лик" Живко Стоянов Ангелов

Дата на раждане: 02.09.1956
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стоянов Ангелов Дата на раждане 02.09.1956 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Николай Германов на 06.02.1986 г., регистриран на 18.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Николай Германов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "Лик". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More