Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лили намери 1 резултата / The search @pseudo Лили found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Лили" Виолета Стоянова Донева

Дата на раждане: 03.09.1947
Място на раждане: с. Ярджиловци, обл. Перник
Виолета Стоянова Донева Дата на раждане 03.09.1947 г. Място на раждане с. Ярджиловци, обл. Перник Вербувал я служител кап. Христо Цветанов Христов на 27.03.1986 г., регистрирана на 31.03.1986 г. Ръководил я служител кап. Христо Цветанов Христов; о. р. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1443 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1443 (Пк) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ВрИД кмет на кметство Батановци от 26.09.2003 г. до 10.11.2003 г. ВрИД кмет на кметство Батановци от 22.10.2007 г. до 08.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More