Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лилия намери 7 резултата / The search @pseudo Лилия found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Агент "Лилия" Мая Енева Чобанова

Дата на раждане: 06.10.1960
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Мая Енева Чобанова Дата на раждане 06.10.1960 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал я служител майор Васил Щерев Щерев на 26.01.1982 г., регистрирана на 04.02.1982 г. Ръководил я служител майор Васил Щерев Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лилия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1590 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-695 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-797
от 13.12.2016 г.
Застрахователна и презастрахователна компания ЩИТ АД

Съдържател на явочна квартира "Лилия" Христо Григоров Колев

Дата на раждане: 12.09.1926
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Лилия" Стойчо Атанасов Хаджиев

Дата на раждане: 31.08.1943
Място на раждане: с. Казак, обл. Хасково
Стойчо Атанасов Хаджиев Дата на раждане 31.08.1943 г. Място на раждане с. Казак, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Салиф Илязов на 13.12.1971 г., регистриран на 22.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Салиф Илязов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лилия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-193 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение от 31.01.1989 г. до 01.12.1990 г.
Решение N° 275
от 25.10.2011
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Съдържател на явочна квартира "Лилия" Борис Георгиев Попов

Дата на раждане: 25.07.1932
Място на раждане: с. Долна диканя, обл. Перник
Борис Георгиев Попов Дата на раждане 25.07.1932 г. Място на раждане с. Долна диканя, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Пламен Дойчев на 12.02.1975 г., регистриран на 18.02.1975 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Дойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лилия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на Я/К "Лилия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к РИТ в Д "ИТ"-Бургас от 1992 г. до 1994 г.
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Съдържател на явочна квартира "Лилия" Донка Стефанова Ковачева

Дата на раждане: 25.12.1937
Място на раждане: гр. Ветово
Донка Стефанова Ковачева Дата на раждане 25.12.1937 г. Място на раждане гр. Ветово Вербувал я служител о. р. Пенко Симеонов Барков на 15.04.1982 г., регистрирана на 26.04.1982 г. Ръководил я служител о. р. Пенко Симеонов Барков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лилия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Лилия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Лилия" Михаил Павлов Тенев

Дата на раждане: 15.02.1936
Място на раждане: с. Чукарово, обл. Хасково
Михаил Павлов Тенев Дата на раждане 15.02.1936 г. Място на раждане с. Чукарово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Борисов Стоянов на 06.09.1975 г., регистриран на 26.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Борисов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лилия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване IЯ-293 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Лилия" Радка Видева Колева

Дата на раждане: 26.09.1943
Място на раждане: с. Чехларе, обл. Пловдив
Радка Видева Колева Дата на раждане 26.09.1943 г. Място на раждане с. Чехларе, обл. Пловдив Вербувал я служител о. р. Максим Тодоров Радев на 23.04.1984 г., регистриран на 16.05.1984 г. Ръководил я служител о. р. Максим Тодоров Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лилия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2170/ 07.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 15/ 02.02.1990 г. делата на Я/К "Лилия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More