Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лиляна намери 2 резултата / The search @pseudo Лиляна found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент "Лиляна" Снежанка Стоянова Ошахова

Дата на раждане: 26.10.1942
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Снежанка Стоянова Ошахова Дата на раждане 26.10.1942 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал я служител Любен Дочев Марчев на 27.11.1967 г., регистрирана на 05.12.1967 г. Ръководил я служител Любен Дочев Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лиляна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-124; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-152; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на отдел в Териториално статистическо бюро – Русе от 01.4.1992 г. до 06.5.1998 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Лиляна" Лидия Евтимова Добревска

Дата на раждане: 24.08.1925
Място на раждане: гр. Брезник
Лидия Евтимова Добревска Дата на раждане 24.08.1925 г. Място на раждане гр. Брезник Вербувал я служител о. р. Боян Костадинов Бонев на 28.07.1970 г., регистрирана на 05.08.1970 г. Ръководил я служител о. р. Боян Костадинов Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Лиляна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. За Лидия Евтимова Добревска липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-96/ 30.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More