Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Липа намери 28 резултата / The search @pseudo Липа found 28 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Съдържател на явочна квартира "Липа" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 21.02.1953
Място на раждане: гр. София
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 21.02.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. И. Златанов на 28.10.1981 г., регистриран на 30.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. И. Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО-I-АОО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3613. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2003 г. до 01.12.2009 г. Директор от 01.12.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Съдържател на явочна квартира "Липа" Цветан Любенов Хаинов

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: гр. Златица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Съдържател на явочна квартира "Липа" Цветан Любенов Хаинов

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: гр. Златица
Цветан Любенов Хаинов Дата на раждане 27.05.1958 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител Кап. Йордан Генков Генов на 27.07.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г. Ръководил го служител Кап. Йордан Генков Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 05, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 6; дело ІА-438; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Златица, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-124
от 09.01.2013 г.
община Карнобат

Съдържател на явочна квартира "Липа" Мария Георгиева Стефанова

Дата на раждане: 13.04.1937
Място на раждане: гр. Велинград
Мария Георгиева Стефанова Дата на раждане 13.04.1937 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал я служител ст. лейт. Йордан Георгиев Йорданов на 23.03.1989 г., регистрирана на 09.05.1989 г. Ръководил я служител ст. лейт. Йордан Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-4243; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Съдържател на явочна квартира "Липа" Демир Атанасов Сарафов

Дата на раждане: 23.11.1949
Място на раждане: с. Студена, обл. Хасково
Демир Атанасов Сарафов Дата на раждане 23.11.1949 г. Място на раждане с. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Ганчо Пейков на 12.07.1984 г., регистриран на 19.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Пейков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-69 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Съдържател на явочна квартира "Липа" Георги Борисов Гогов

Дата на раждане: 12.02.1935
Място на раждане: с. Голеш, обл. Софийска
Георги Борисов Гогов Дата на раждане 12.02.1935 г. Място на раждане с. Голеш, обл. Софийска Вербувал го служител лейт. Пенчо Георгиев Пенчев на 22.05.1975 г., регистриран на 06.06.1975 г. Ръководил го служител лейт. Пенчо Георгиев Пенчев; лейт. Огнян Захариев Петков; лейт. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІЯ-4192; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голеш до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Борисов Гогов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Съдържател на явочна квартира "Липа" Пламен Георгиев Николов

Дата на раждане: 16.03.1946
Място на раждане: гр. Шумен
Пламен Георгиев Николов Дата на раждане 16.03.1946 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Атанас Василев на 06.09.1977 г., регистриран на 15.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник ГУ Фонд "Структурна и технологична политика" от 15.03.1995 г. до 16.04.1997 г. За Пламен Георгиев Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Липа" Андон Петров Алагьозов

Дата на раждане: 11.09.1930
Място на раждане: гр. Пловдив
Андон Петров Алагьозов Дата на раждане 11.09.1930 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стойко Карабекиров на 16.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Стойко Карабекиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване с протокол № 25/ 17.05.1990 г. делото на Я/К "Липа". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к ДБТ-Асеновград от 01.02.1990 г. до 07.01.1991 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Липа" Пламен Георгиев Николов

Дата на раждане: 16.03.1946
Място на раждане: гр. Шумен
Пламен Георгиев Николов Дата на раждане 16.03.1946 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Атанас Василев на 06.09.1977 г., регистриран на 15.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" в 3-и ИР-Варна и в 24-и ИР-София За Пламен Георгиев Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Липа" Пламен Ганчев Петров

Дата на раждане: 12.10.1952
Място на раждане: гр. Генерал Тошево
Пламен Ганчев Петров Дата на раждане 12.10.1952 г. Място на раждане гр. Генерал Тошево Вербувал го служител о. р. Лъчезар Ташев на 10.03.1980 г., регистриран на 26.03.1980 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Ташев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 422/ 16.02.1990 г. личното дело на Я/К "Липа". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 06.11.2003 г. до 12.11.2003 г.; Заместник-кмет на община Добрич от 12.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Съдържател на явочна квартира "Липа" Цветан Любенов Хаинов

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: гр. Златица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Съдържател на явочна квартира "Липа" Любомир Лазаров Лазаров

Дата на раждане: 11.02.1951
Място на раждане: гр. Нови пазар
Любомир Лазаров Лазаров Дата на раждане 11.02.1951 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител о. р. Благой Златков на 26.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Благой Златков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 907/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 126/ 21.02.1990 г. личното дело на Я/К "Липа". Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник „ПРОМЕТ” ЕООД, гр. Бургас Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Липа" Кирил Ненков Златков

Дата на раждане: 18.03.1932
Място на раждане: с. Ломница, обл. Кюстендил
Кирил Ненков Златков Дата на раждане 18.03.1932 г. Място на раждане с. Ломница, обл. Кюстендил Вербувал го служител майор Иван Грозев Йорданов на 13.08.1973 г., регистриран на 16.08.1973 г. Ръководил го служител майор Иван Грозев Йорданов; о. р. Ив. Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(1) за унищожаване дело IЯ-149 (Кн) Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.12.1990 г Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-944
от 09.05.2017 г.
община Любимец

Съдържател на явочна квартира "Липа" Панайот Стефанов Димитров

Дата на раждане: 28.06.1931
Място на раждане: гр. Любимец
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-280
от 11.12.2013 г.
община Мизия

Съдържател на явочна квартира "Липа" Милчо Тодоров Пелов

Дата на раждане: 31.10.1952
Място на раждане: гр. Мизия
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Съдържател на явочна квартира "Липа" Давид Борисов Давидов

Дата на раждане: 21.02.1948
Място на раждане: гр. Вършец
Давид Борисов Давидов Дата на раждане 21.02.1948 г. Място на раждане гр. Вършец Вербувал го служител о. р. Марек Христов на 29.03.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Марек Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 208/ 23.03.1990 г. делото на Я/К "Липа". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-562
от 14.10.2015 г.
община Родопи

Съдържател на явочна квартира "Липа" Георги Павлов Варадинов

Дата на раждане: 06.01.1950
Място на раждане: с. Брестовица, обл. Пловдив
Георги Павлов Варадинов Дата на раждане 06.01.1950 г. Място на раждане с. Брестовица, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Панчев на 07.04.1987 г., регистриран на 29.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Христо Панчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Пазарджик – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон- обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Брестовица от 1999 г. до 2002 г. Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Съдържател на явочна квартира "Липа" Александър Аспарухов Палешутски

Дата на раждане: 25.03.1941
Място на раждане: с. Скребатно, обл. Благоевград
Александър Аспарухов Палешутски Дата на раждане 25.03.1941 г. Място на раждане с. Скребатно, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Йордан Петров на 22.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, РО, 3 граничен отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 989/ 19.06.1991 г. с искане да бъде снето от отчет Я/К "Липа" – протокол № 80/ 26.03.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявен с решение № 47/ 16.09.2008 г. - Държавна агенция по горите
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Липа" Александър Аспарухов Палешутски

Дата на раждане: 25.03.1941
Място на раждане: с. Скребатно, обл. Благоевград
Александър Аспарухов Палешутски Дата на раждане 25.03.1941 г. Място на раждане с. Скребатно, обл. Благоевград Вербувал го служител Йордан Петров на 22.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител Йордан Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, РО, 3 граничен отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 989/ 19.06.1991 г. с искане да бъде снето от отчет Я/К "Липа" – протокол № 80/ 26.03.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Катунци от 01.01.1973 г. до 27.12.2002 г.
Решение N° 2-547
от 09.09.2015 г.
Приватизирани предприятия Хасково

Съдържател на явочна квартира "Липа" Георги Стайков Янчев

Дата на раждане: 24.02.1952
Място на раждане: гр. Харманли
Георги Стайков Янчев Дата на раждане 24.02.1952 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 21.05.1984 г., регистриран на 05.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване дело IЯ-397 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "ЕТД Комплектстрой" АД-Хасково Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Комплектстрой Инвест" АД-Хасково Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Съдържател на явочна квартира "Липа" Кирил Станев Минчев

Дата на раждане: 23.07.1933
Място на раждане: с. Вишовград, обл. Велико Търново
Кирил Станев Минчев Дата на раждане 23.07.1933 г. Място на раждане с. Вишовград, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Ради Добрев Стоянов на 04.02.1959 г., регистриран на 17.02.1959 г. Ръководил го служител о. р. Ради Добрев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-13732; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Съдържател на явочна квартира "Липа" Къню Илиев Кънев

Дата на раждане: 05.01.1937
Място на раждане: гр. Завет
Къню Илиев Кънев Дата на раждане 05.01.1937 г. Място на раждане гр. Завет Вербувал го служител о. р. Евгений Несторов на 10.11.1982 г., регистриран на 25.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Евгений Несторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 556/ 01.03.1990 г. за унищожаване материалите на "Липа". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 29.10.1991 г. до 20.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Липа " Георги Павлов Варадинов

Дата на раждане: 06.01.1950
Място на раждане:
Георги Павлов Варадинов Дата на раждане 06.01.1950 г. Място на раждане Вербувал го служител Христо Панчев на 07.04.1987 г., регистриран на 30.04.1987 г. Ръководил го служител Христо Панчев Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР – Пазарджик – ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, издигнат от БСДП
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Липа" Илко Иванов Трайков

Дата на раждане: 18.04.1960
Място на раждане: гр. Асеновград
Илко Иванов Трайков Дата на раждане 18.04.1960 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Ганев на 21.08.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 17.05.1990 г. делото на Я/К "Липа" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 01.09.2006 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Липа " Цветан Любенов Хаинов

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: Гр. Златица
Цветан Любенов Хаинов Дата на раждане 27.05.1958 г. Място на раждане Гр. Златица Вербувал го служител Кап. Йордан Генков Генов на 27.07.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 180 Ръководил го служител Кап. Йордан Генков Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 05, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 6; дело ІА-438; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Златица, издигнат от БСП
Решение N° 258
от 14.09.2011
община Симитли

Съдържател на явочна квартира "Липа" Симеон Йорданов Тупаров

Дата на раждане: 27.07.1942
Място на раждане: с. Железница, обл. Благоевград
Симеон Йорданов Тупаров Дата на раждане 27.07.1942 г. Място на раждане с. Железница, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Станчо Николов Армянов на 01.08.1979 г., регистриран на 07.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Станчо Николов Армянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 3/ 1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-169 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Липа" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 21.02.1953
Място на раждане: гр. София
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 21.02.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. И. Златанов на 28.10.1981 г., регистриран на 30.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. И. Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО-I-АОО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3613. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2002 г. до 2004 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Липа" Иван Тодоров Мичев

Дата на раждане: 04.05.1940
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Иван Тодоров Мичев Дата на раждане 04.05.1940 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Йошо Монов на 30.09.1987 г., регистриран на 08.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Йошо Монов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; архивен дневник със запис за унищожаване на дело IЯ-124 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More