Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Липите намери 1 резултата / The search @pseudo Липите found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Липите" Милко Оник Хугасян

Дата на раждане: 03.02.1938
Място на раждане: гр. Исперих
Милко Оник Хугасян Дата на раждане 03.02.1938 г. Място на раждане гр. Исперих Вербувал го служител о. р. Желязко Николаев на 15.07.1980 г., регистриран на 23.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-Исперих по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липите Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1940/ 17.04.1990 г. и протокол с предложение за унищожаване дело IЯ-246 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More