Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лоза намери 5 резултата / The search @pseudo Лоза found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Лоза" Цанко Мичев Иванов

Дата на раждане: 14.05.1941
Място на раждане: гр. Лозница
Цанко Мичев Иванов Дата на раждане 14.05.1941 г. Място на раждане гр. Лозница Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 25.11.1977 г., регистриран на 15.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лоза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-417 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Специализирана болница за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна“ ЕООД Обявява установената с решение № 104/ 02.12.2009 г. - НЗОК - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Лоза" Генчо Иванов Вълчанов

Дата на раждане: 24.04.1957
Място на раждане: гр. Симеоновград
Генчо Иванов Вълчанов Дата на раждане 24.04.1957 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Иван Желев на 08.07.1986 г., регистриран на 21.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лоза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване с протокол 159/ 1990 г. делото на Я/К "Лоза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 27.08.1998 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Генчо Иванов Вълчанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Лоза" Лозан Вълчев Витков

Дата на раждане: 01.09.1939
Място на раждане: с. Толовица, обл. Видин
Лозан Вълчев Витков Дата на раждане 01.09.1939 г. Място на раждане с. Толовица, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Ценко Цветков на 06.11.1985 г., регистриран на 26.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ценко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лоза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Лоза". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Макреш, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Лоза" Андон Лазаров Симонски

Дата на раждане: 16.02.1938
Място на раждане: с. Кърналово, обл. Благоевград
Андон Лазаров Симонски Дата на раждане 16.02.1938 г. Място на раждане с. Кърналово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Атанас Петров Смилков на 14.06.1972 г., регистриран на 27.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Петров Смилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лоза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-109 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Съдържател на явочна квартира; резидент "Лоза; Жеков" Георги Христов Колев

Дата на раждане: 27.01.1936
Място на раждане: с. Макариополско, обл. Търговище
Георги Христов Колев Дата на раждане 27.01.1936 г. Място на раждане с. Макариополско, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Никола Гос. Колев на 31.05.1974 г., регистриран на 05.06.1974 г.; възстановен от лейт. Иван Димитров Миланов на 19.03.1985 г. и регистриран на 27.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Никола Гос. Колев; лейт. Иван Димитров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ и на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; резидент Псевдоними Лоза; Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител , съдържащи се в лично дело ІА-1276 (Тщ) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 9/ 13.03.1990 г. за унищожаване дело ІЯ-106 (Тщ); протокол рег. № 164/ 15.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Жеков". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Веселец до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More