Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лозев намери 2 резултата / The search @pseudo Лозев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник; Агент "Лозев" Лъчезар Йосифов Тошков

Дата на раждане: 28.08.1946
Място на раждане: гр. София
Лъчезар Йосифов Тошков Дата на раждане 28.08.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Спас Филипов на 19.05.1972 г., регистриран в ПГУ на 08.08.1972 г.; възстановен от о. р. Огнян Новачков на 10.03.1983 г., регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител подп. Спас Филипов; лейт. Кирил Атанасов Камбуров; лейт. Васил И. Василев; о. р. Румен Трифонов Кръстев; о. р. Начо Петличков; о. р. Иван Гьонов; полк. Димо Караангелов; о. р. Слави Иванов; о. р. Личко Личев; о. р. Ан. Димитров; о. р. Георги Мурджев; о. р. Огнян Новачков; о. р. Огнян Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III, ПГУ-VII; управление IV-I-I, управление II-Х-I, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Лозев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и работно дело Ф1, а.е. 5145 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Лозев". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „МАШИНОЕКСПОРТ” АД, гр. София; Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник „МАШИНОЕКСПОРТ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Лозев " Яни Христов Узунов

Дата на раждане: 27.06.1959
Място на раждане: С. Мамарчево, обл. Ямбол
Яни Христов Узунов Дата на раждане 27.06.1959 г. Място на раждане С. Мамарчево, обл. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Димитров Браяновски на 10.08.1987 г., регистриран на 19.08.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Димитров Браяновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, РО- 8 ГО-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лозев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-35406; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Царево, издигнат от Коалиция ”Роден край”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More