Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лом намери 1 резултата / The search @pseudo Лом found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Лом" Димитър Борисов Чинакчиваров

Дата на раждане: 28.04.1946
Място на раждане: гр. Брацигово
Димитър Борисов Чинакчиваров Дата на раждане 28.04.1946 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител о. р. Тодор Вълчев на 05.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лом Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делото на Я/К. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от НОВА СИЛА в 22-и МИР-Смолян Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More