Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лотос намери 12 резултата / The search @pseudo Лотос found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Съдържател на конспиративна квартира "Лотос" Пламен Стоянов Димитров

Дата на раждане: 16.09.1952
Място на раждане: Гр. Мездра
Пламен Стоянов Димитров Дата на раждане 16.09.1952 г. Място на раждане Гр. Мездра Вербувал го служител Пламен Димитров на 03.07.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на ГУДР от 08.08.1996 г. до 21.02.1997 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри.
Решение N° 2-297
от 28.01.2014 г.
община Трявна

Агент "Лотос" Никола Димитров Вълнаров

Дата на раждане: 08.05.1938
Място на раждане: гр. Трявна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Лотос" Красимир Марков Марков

Дата на раждане: 05.08.1953
Място на раждане: гр. София
Красимир Марков Марков Дата на раждане 05.08.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Б. Вучков на 16.04.1980 г., регистриран на 24.04.1980 г. Ръководил го служител лейт. Б. Вучков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-VII РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3528. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.1997 г.
Решение N° 2-799
от 13.12.2016 г.
УИНЕР БРОКЕР ИНТРА АД

Съдържател на явочна квартира "Лотос" Владимир Кирилов Христов

Дата на раждане: 22.02.1950
Място на раждане: гр. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Съдържател на явочна квартира "Лотос" Георги Василев Найденов

Дата на раждане: 11.09.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Василев Найденов Дата на раждане 11.09.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Новаков на 17.11.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С-156/ 29.01.1990 г. за необходимост да бъде унищожено дело IЯ-423 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "Другата България" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Лотос " Пламен Стоянов Димитров

Дата на раждане: 16.09.1952
Място на раждане: Гр. Мездра
Пламен Стоянов Димитров Дата на раждане 16.09.1952 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 51 Място на раждане Гр. Мездра Вербувал го служител Пламен Димитров на 03.07.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на промишлеността
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Лотос" Владимир Кирилов Христов

Дата на раждане: 22.02.1950
Място на раждане: гр. Благоевград
Владимир Кирилов Христов Дата на раждане 22.02.1950 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител лейт. Лазар Лардев на 07.04.1988 г., регистриран на 28.04.1988 г. Ръководил го служител лейт. Лазар Лардев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на Я/К "Лотос". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Координационния съвет и на Контролно ревизионната комисия на Независимия синдикат на тютюноработниците Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Кирилов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Съдържател на явочна квартира "Лотос" Тодор Атанасов Михайлов

Дата на раждане: 12.05.1938
Място на раждане: гр. Ямбол
Тодор Атанасов Михайлов Дата на раждане 12.05.1938 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 03.12.1986 г., регистриран на 09.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 4143/ 1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 до 10.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Лотос" Георги Василев Найденов

Дата на раждане: 11.09.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Василев Найденов Дата на раждане 11.09.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Новаков на 17.11.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С-156/ 29.01.1990 г. за необходимост да бъде унищожено дело IЯ-423 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на общ. Пловдив, издигнат от ПП "Другата България"
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Лотос" Георги Василев Найденов

Дата на раждане: 11.09.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Василев Найденов Дата на раждане 11.09.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Новаков на 17.11.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С-156/ 29.01.1990 г. за необходимост да бъде унищожено дело IЯ-423 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Частен професионален колеж "Източен европейски образователен център" - Пловдив Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на конспиративна квартира "Лотос" Пламен Стоянов Димитров

Дата на раждане: 16.09.1952
Място на раждане: гр. Мездра
Пламен Стоянов Димитров Дата на раждане 16.09.1952 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Пламен Димитров на 03.07.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НЕФТОХИМ" ЕАД, гр. Бургас /"НЕФТОХИМ" АД – по бюлетина/
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Лотос " Тодор Атанасов Михайлов

Дата на раждане: 12.05.1938
Място на раждане: Гр. Ямбол
Тодор Атанасов Михайлов Дата на раждане 12.05.1938 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Иван Петров на 03.12.1986 г., регистриран на 09.12.1986 г. Ръководил го служител Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 4143/ 1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- Решение № 22/ 29.01.2008 г. 154 I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от коалиция "Обединени за Ямбол" (ПП"Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”; ПП "Партия на българските комунисти" )