Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Луна намери 6 резултата / The search @pseudo Луна found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Съдържател на явочна квартира "Луна" Петър Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 17.12.1951
Място на раждане: гр. Шабла
Петър Йорданов Йорданов Дата на раждане 17.12.1951 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител о. р. Петър Недев на 20.08.1985 г., регистриран на 19.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Петър Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 96/ 17.04.1990 г. личното дело на "Луна". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Луна" Минчо Гълъбов Арнаудов

Дата на раждане: 28.04.1941
Място на раждане: с. Триград, обл. Смолян
Минчо Гълъбов Арнаудов Дата на раждане 28.04.1941 г. Място на раждане с. Триград, обл. Смолян Вербувал го служител Никола Мизюлев на 15.10.1976 г., регистриран на 22.10.1976 г. Ръководил го служител Никола Мизюлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, РО, 4 граничен отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1991 г. за унищожаване на дело IЯ-294; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Триград от 01.05.1991 г. до 21.10.1998 г.
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент; съдържател на явочна квартира "Христо; Луна" Иван Кирилов Крумов

Дата на раждане: 21.10.1950
Място на раждане: с. Блатец, обл. Кюстендил
Иван Кирилов Крумов Дата на раждане 21.10.1950 г. Място на раждане с. Блатец, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Станчев на 29.12.1980 г., регистриран на 13.01.1981 г. Ръководил го служител о. р. Станчев; о. р. В. Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Христо; Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(2)/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-226 (Кн); Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Търговска банка-Кюстендил от 08.04.1992 г. до 24.06.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент; съдържател на явочна квартира "Христо; Луна" Иван Кирилов Крумов

Дата на раждане: 21.10.1950
Място на раждане: с. Блатец, обл. Кюстендил
Иван Кирилов Крумов Дата на раждане 21.10.1950 г. Място на раждане с. Блатец, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Станчев на 29.12.1980 г., регистриран на 13.01.1981 г. Ръководил го служител о. р. Станчев; о. р. В. Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Христо; Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(2)/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-226 (Кн); Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МИНИ БОБОВ ДОЛ" АД, гр. Бобов дол Обявява установената и обявена с решение № 2-209/ 17.07.2013 г. – община Свищов - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Луна" Любен Ганчев Ганев

Дата на раждане: 13.01.1936
Място на раждане: гр. Добрич
Любен Ганчев Ганев Дата на раждане 13.01.1936 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Мирчо Добрев Стефанов на 21.11.1972 г., регистриран на 24.11.1972 г. Ръководил го служител о. р. Мирчо Добрев Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-42 (Дч). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор "КРД" в териториално поделение-Добрич от 01.04.1998 г. до 03.01.2001 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Луна" Стефан Манолов Кудин

Дата на раждане: 21.09.1941
Място на раждане: гр. Девин
Стефан Манолов Кудин Дата на раждане 21.09.1941 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Христо Б. Калайджиев на 25.10.1974 г., регистриран на 31.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Христо Б. Калайджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № А 18180 с опис за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More