Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лъки намери 4 резултата / The search @pseudo Лъки found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1064
от 26.09.2017 г.
Българска федерация по модерен петобой

Агент "Лъки" Симеон Кръстев Монев

Дата на раждане: 10.07.1957
Място на раждане: гр. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Агент "Лъки" Симеон Кръстев Монев

Дата на раждане: 10.07.1957
Място на раждане: гр. Варна
Симеон Кръстев Монев Дата на раждане 10.07.1957 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител лейт. Станислав Кирилов Киров на 09.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Станислав Кирилов Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел 02, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лъки Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник. картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32742; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 11.01.2002 г. до 25.01.2006 г. Н-к на отдел от 25.01.2006 г. до 01.12.2006 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Лъки" Симеон Кръстев Монев

Дата на раждане: 10.07.1957
Място на раждане: Гр. Варна
Симеон Кръстев Монев Дата на раждане 10.07.1957 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Лейт. Станислав Кирилов Киров на 09.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Станислав Кирилов Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел 02, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лъки Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник. картон обр. 4; лично дело IА-32742; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 11.01.2002 г. до 25.01.2006 г. Началник отдел от 25.01.2006 г. до 01.12.2006 г.
Решение N° 2-1013
от 18.07.2017 г.
Държавни дружества ММС

Агент "Лъки" Симеон Кръстев Монев

Дата на раждане: 10.07.1957
Място на раждане: гр. Варна
Симеон Кръстев Монев Дата на раждане 10.07.1957 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител лейт. Станислав Кирилов Киров на 09.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Станислав Кирилов Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел 02, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лъки Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник. картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32742; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД от 18.09.1997 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 213/ 28.04.2011 г. – Министерството на физическото възпитание и спорта Обявява установената и обявена с решение № 59/ 23.02.2009 г. – Държавна комисия по хазарта - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More