Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Лъч намери 3 резултата / The search @pseudo Лъч found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1021
от 01.08.2017 г.
община Никола Козлево

Съдържател на явочна квартира "Лъч" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 23.05.1948
Място на раждане: с. Пет могили, обл. Шумен
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 23.05.1948 г. Място на раждане с. Пет могили, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Иван Маринов на 18.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лъч Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 888/ 12.03.1990 г. на Я/К "Лъч". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС Никола Козлево до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Лъч " Емил Сергиев Стойнев

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: с. Люлин
Емил Сергиев Стойнев Дата на раждане 01.10.1956г. Място на раждане с. Люлин Вербувал го служител Цветан Димитров на 18.11.1985 г. Ръководил го служител Цветан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лъч Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Люлин, общ. Перник, издигнат от Политическа партия "Общество за нова България" За Емил Сергиев Стойнев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Съдържател на явочна квартира "Лъч" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 23.05.1948
Място на раждане: с. Пет могили, обл. Шумен
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 23.05.1948 г. Място на раждане с. Пет могили, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Иван Маринов на 18.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лъч Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 888/ 12.03.1990 г. на Я/К "Лъч". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к енерго-механичен отдел от 01.05.1998 г. до 24.11.2003 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More