Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Любенов намери 7 резултата / The search @pseudo Любенов found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Осведомител "Любенов" Росен Петров Нончев

Дата на раждане: 21.06.1952
Място на раждане: с. Доктор Йосифово, обл. Монтана
Росен Петров Нончев Дата на раждане 21.06.1952 г. Място на раждане с. Доктор Йосифово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Владимиров Димов на 27.10.1971 г., регистриран на 04.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Митко Владимиров Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в община Монтана, издигнат от местна коалиция "ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА" За Росен Петров Нончев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент, осведомител "Любен, Любенов" Начо Йотов Йотов

Дата на раждане: 19.07.1949
Място на раждане: с. Шишенци, обл. Видин
Начо Йотов Йотов Дата на раждане 19.07.1949 г. Място на раждане с. Шишенци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Георги Ив. Миндин на 08.03.1966 г., регистриран на 22.03.1966 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ив. Миндин; о. р. Христо Драганов; о. р. Начев; о. р. Калчо Ченгелиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС; ДС, ВКР-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент, осведомител Псевдоними Любен, Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-5755; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-751 и работно дело IР-5755. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Сливен
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Любенов" Страшимир Иванов Каранов

Дата на раждане: 07.01.1954
Място на раждане: гр. Кюстендил
Страшимир Иванов Каранов Дата на раждане 07.01.1954 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Йотко Стефанов на 09.11.1988 г., регистриран на 11.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Йотко Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2014/ 24.04.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Любенов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД – гр. София Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител "Любенов" Росен Петров Нончев

Дата на раждане: 21.06.1952
Място на раждане: с. Доктор Йосифово, обл. Монтана
Росен Петров Нончев Дата на раждане 21.06.1952 г. Място на раждане с. Доктор Йосифово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Владимиров Димов на 27.10.1971 г., регистриран на 04.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Митко Владимиров Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на кметство Доктор Йосифово, общ. Монтана, издигнат от местна коалиция "ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА" За Росен Петров Нончев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Агент "Любенов" Левент Алишев Бамов

Дата на раждане: 01.02.1962
Място на раждане: гр. Разград
Левент Алишев Бамов Дата на раждане 01.02.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Щерев на 16.12.1980 г., регистриран на 10.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Щерев; о. р. Милчо К. Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-831 (Рз); работно дело IР-11635. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник-отдел „Рибарство и контрол”-Разград от 02.03.2005 г. до 03.06.2010 г.
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Любенов" Георги Николов Велев

Дата на раждане: 26.06.1939
Място на раждане: с. Виногради, обл. Благоевград
Георги Николов Велев Дата на раждане 26.06.1939 г. Място на раждане с. Виногради, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Данев Кузманов на 11.04.1975 г., регистриран на 24.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Данев Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2851 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-724 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Драматичен театър "Гео Милев"-Ст.Загора от 15.08.1990 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Осведомител "Любенов" Росен Петров Нончев

Дата на раждане: 21.06.1952
Място на раждане: с. Доктор Йосифово, обл. Монтана
Росен Петров Нончев Дата на раждане 21.06.1952 г. Място на раждане с. Доктор Йосифово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Владимиров Димов на 27.10.1971 г., регистриран на 04.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Митко Владимиров Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Росен Петров Нончев липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More