Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Любомиров намери 6 резултата / The search @pseudo Любомиров found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Информатор "Любомиров" Димитър Савов Димитров

Дата на раждане: 18.02.1936
Място на раждане: с. Владислав, обл. В. Търново
Димитър Савов Димитров Дата на раждане 18.02.1936 г. Място на раждане с. Владислав, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев на 18.07.1956 г., регистриран на 04.08.1956 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Любомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1075/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-26949. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Медия 5100" ЕООД от м. декември 2006 г. до м. март 2010 г. "Наблюдател" ЕООД – вестник "Наблюдател" – гр. Кюстендил Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Ние – Савов – Владимир Савов" ЕТ- вестник "Ние" – гр. Видин Проверено е 1 лице. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Никол – Николай Колев" ЕТ - вестник "Стария мост" – гр. Свиленград Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Новинар юг" ООД – вестник "Новинар юг" – гр. Хасково Проверени са 44 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Любомиров" Венко Ценков Петров

Дата на раждане: 01.11.1949
Място на раждане: гр. Видин
Венко Ценков Петров Дата на раждане 01.11.1949 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Коста Йончев на 29.07.1980 г., регистриран на 05.09.1980 г. Ръководил го служител о. р. Коста Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ – 04 – 01 - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Цар-Петрово от 08.11.2007 г. до 19.12.2011 г. За Венко Ценков Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Осведомител "Любомиров" Борис Илиев Борисов

Дата на раждане: 17.06.1948
Място на раждане: гр. Монтана
Борис Илиев Борисов Дата на раждане 17.06.1948 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Цветан Найденов Семков на 08.05.1972 г., регистриран на 25.05.1972 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Найденов Семков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР-София-1; ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Любомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23004 и работно дело IР-7688. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.08.1995 г. до 01.04.2000 г.
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Информатор "Любомиров" Димитър Савов Димитров

Дата на раждане: 18.02.1936
Място на раждане: с. Владислав, обл. В. Търново
Димитър Савов Димитров Дата на раждане 18.02.1936 г. Място на раждане с. Владислав, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев на 18.07.1956 г., регистриран на 04.08.1956 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Любомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1075/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-26949. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ СД, гр. Горна Оряховица Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-212/ 24.07.2013 г. – община Лясковец Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-212
от 24.07.2013 г.
община Лясковец

Информатор "Любомиров" Димитър Савов Димитров

Дата на раждане: 18.02.1936
Място на раждане: с. Владислав, обл. В. Търново
Димитър Савов Димитров Дата на раждане 18.02.1936 г. Място на раждане с. Владислав, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев на 18.07.1956 г., регистриран на 04.08.1956 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Любомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1075/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-26949. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Любомиров " Венко Ценков Петров

Дата на раждане: 01.11.1949
Място на раждане: С. Цар Петрово
Венко Ценков Петров Дата на раждане 01.11.1949 г. Място на раждане С. Цар Петрово Вербувал го служител Коста Йончев на 29.07.1980 г. Ръководил го служител Коста Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ – 04 – 01 - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на на с. Цар Петрово, общ. Кула, обл. Видин, издигнат от инициативен комитет За Венко Ценков Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More