Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Любчо намери 6 резултата / The search @pseudo Любчо found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Любчо" Георги Тодоров Начев

Дата на раждане: 13.02.1947
Място на раждане: с. Крайници, обл. Кюстендил
Георги Тодоров Начев Дата на раждане 13.02.1947 г. Място на раждане с. Крайници, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 03.11.1981 г., регистриран на 17.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров; о. р. Вл. Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І, управление VІ-ІХ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2924/ 24.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за "Любчо"; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Любчо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2004 г. до 01.03.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Любчо" Борис Георгиев Маринов

Дата на раждане: 02.09.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Борис Георгиев Маринов Дата на раждане 02.09.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Димитър Атанасов Кърпаров на 24.11.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Атанасов Кърпаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 40/ 22.05.1990 г. делата на аг. "Любчо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на клон Пловдив от 01.01.1991 г. до 01.04.2001 г. Н-к на Рeгионална касова служба- Пловдив от 01.04.2001 г. до 01.10.2004 г.
Решение N° 2-281
от 11.12.2013 г.
община Оряхово

Агент "Любчо; Любен" Арсен Кирилов Александров

Дата на раждане: 12.06.1941
Място на раждане: с. Ковачица, обл. Монтана
Арсен Кирилов Александров Дата на раждане 12.06.1941 г. Място на раждане с. Ковачица, обл. Монтана Вербувал го служител полк. Петър Иванов Хайтов на 28.01.1986 г., регистриран на 30.01.1986 г. Ръководил го служител полк. Петър Иванов Хайтов; о. р. Светослав Савов; о. р. Илиян Янкулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любчо; Любен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-265 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1856/ 11.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-265 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1999 г. до м. октомври 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент; осведомител "Любчо" Христо Първанов Липенски

Дата на раждане: 04.09.1933
Място на раждане: гр. Криводол
Христо Първанов Липенски Дата на раждане 04.09.1933 г. Място на раждане гр. Криводол Вербувал го служител о. р. Георги Николов Луджев на 15.11.1962 г., регистриран на 31.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Георги Николов Луджев; о. р. Веселин Цветков; о. р. Григор Маринов; о. р. Иван Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ армия-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Любчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № ІV 976/ 14.09.1989 г. за унищожаване лично дело ІА-24723; протокол рег. № ІV 752/ 17.07.1989 г. за унищожаване работно дело ІР-9646. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Лозен до 12.12.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Любчо" Спас Спасов Спасов

Дата на раждане: 09.12.1940
Място на раждане: гр. Завет
Спас Спасов Спасов Дата на раждане 09.12.1940 г. Място на раждане гр. Завет Вербувал го служител ст. лейт. Ангелов на 22.11.1957 г., регистриран на 09.12.1957 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ангелов; о. р. Димитър Цанев; о. р. Цветан Цветанов; о. р. Дим. Сираков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-Исперих; ДС, управление V-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-12337 и в работно дело IР-878; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Любчо" Мирчо Борисов Мирчев

Дата на раждане: 09.06.1949
Място на раждане: гр. Благоевград
Мирчо Борисов Мирчев Дата на раждане 09.06.1949 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 24.04.1970 г., регистриран на 30.04.1970 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Любчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5557; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-628 и работно дело IР-5557 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ОВЛ при РВМС-Благоевград от 05.2001 г. до 05.2004 г. Началник сектор ОВЛ при РВМС-Благоевград от 06.2004 г. до 04.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More