Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Люда намери 4 резултата / The search @pseudo Люда found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-320
от 12.03.2014 г.
община Крушари

Агент "Люда" Нурхаят Нюфел Изет

Дата на раждане: 04.05.1969
Място на раждане: с. Коритен, обл. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Люда" Нурхаят Нюфел Изет

Дата на раждане: 04.05.1969
Място на раждане: с. Коритен, обл. Добрич
Нурхаят Нюфел Изет Дата на раждане 04.05.1969 г. Място на раждане с. Коритен, обл. Добрич Вербувал я служител Ст. лейт. Живко Алексиев Чобанов на 26.10.1989 г., регистрирана на 01.12.1989 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Живко Алексиев Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Люда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-342; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Крушари, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-320/ 12.03.2014 г. – община Крушари Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Люда " Нурхаят Нуфел Изет

Дата на раждане: 04.05.1969
Място на раждане: С. Коритен, обл. Добрич
Нурхаят Нуфел Изет Дата на раждане 04.05.1969 г. Място на раждане С. Коритен, обл. Добрич Вербувал я служител Ст. лейт. Живко Алексиев Чобанов Решение № 22/ 29.01.2008 г. 85 на 26.10.1989 г., регистрирана на 01.12.1989 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Живко Алексиев Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Люда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-342; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Крушари, издигната от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Люда" Нурхаят Нюфел Изет

Дата на раждане: 04.05.1969
Място на раждане: с. Коритен, обл. Добрич
Нурхаят Нюфел Изет Дата на раждане 04.05.1969 г. Място на раждане с. Коритен, обл. Добрич Вербувал я служител Ст. лейт. Живко Алексиев Чобанов на 26.10.1989 г., регистрирана на 01.12.1989 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Живко Алексиев Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Люда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-342; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Крушари, издигната от ДПС Обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More