Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Люляк намери 17 резултата / The search @pseudo Люляк found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Георги Нейков Бинев

Дата на раждане: 26.02.1951
Място на раждане: с. Владимирово, обл. Хасково
Георги Нейков Бинев Дата на раждане 26.02.1951 г. Място на раждане с. Владимирово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Пейчо Русев Пеев на 22.11.1976 г., регистриран на 09.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Пейчо Русев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване секретните документи на "Люляк". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от коалиция "БСП и ПБС"
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Атанас Методиев Икономов

Дата на раждане: 14.08.1933
Място на раждане: С. Нова Ловча, обл. Благоевград
Атанас Методиев Икономов Дата на раждане 14.08.1933 г. Място на раждане С. Нова Ловча, обл. Благоевград Вербувал го служител Иван Есов Онов на 23.04.1958 г. Ръководил го служител Иван Есов Онов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, Гранични войски, V отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1563/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-43291; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ДА "Пазарджик" от 1986 г. до 1994 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Иван Викторов Тодоров

Дата на раждане: 02.10.1945
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Иван Викторов Тодоров Дата на раждане 02.10.1945 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Никола В. Николов на 21.12.1979 г., регистриран на 02.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Никола В. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-Козлодуй-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" дело IЯ-118 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Лехчево, общ. Бойчиновци, издигнат от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-944
от 09.05.2017 г.
община Любимец

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Господин Петров Господинов

Дата на раждане: 01.01.1939
Място на раждане: с. Георги Добрево, обл. Хасково
Господин Петров Господинов Дата на раждане 01.01.1939 г. Място на раждане с. Георги Добрево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Павлов на 26.04.1978 г., регистриран на 04.05.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Павлов; НОР Любомир Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХІІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № СЗ 54/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-190 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 31.10.1991 г. до 03.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Евлоги Блажев Данков

Дата на раждане: 10.11.1944
Място на раждане: с. Горно Павликене, обл. Ловеч
Евлоги Блажев Данков Дата на раждане 10.11.1944 г. Място на раждане с. Горно Павликене, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Михаил Петров на 06.12.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. за унищожаване дело I-ПВ-124 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Георги Нейков Бинев

Дата на раждане: 26.02.1951
Място на раждане: с. Владимирово, обл. Хасково
Георги Нейков Бинев Дата на раждане 26.02.1951 г. Място на раждане с. Владимирово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Пейчо Русев Пеев на 22.11.1976 г., регистриран на 09.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Пейчо Русев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване секретните документи на "Люляк". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 28.09.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Росен Малинов Малинов

Дата на раждане: 28.03.1955
Място на раждане: гр. София
Росен Малинов Малинов Дата на раждане 28.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 15.11.1988 г., регистриран на 24.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К "Люляк"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 24 МИР – София, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-360/ 25.06.2014 г. – областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-826/ 09.02.2017 г. – Столична община Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Росен Малинов Малинов

Дата на раждане: 28.03.1955
Място на раждане: гр. София
Росен Малинов Малинов Дата на раждане 28.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 15.11.1988 г., регистриран на 24.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К "Люляк"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Иван Драганов Кирев

Дата на раждане: 22.10.1943
Място на раждане: с. Ръженово, обл. Хасково
Иван Драганов Кирев Дата на раждане 22.10.1943 г. Място на раждане с. Ръженово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван П. Делев на 08.05.1969 г., регистриран на 13.05.1969 г. Ръководил го служител о. р. Иван П. Делев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА-496/ 13.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-39 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател ВрИК в област Хасково през 1990 г.
Решение N° 2-360
от 25.06.2014 г.
областните управители и заместник областните управители

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Росен Малинов Малинов

Дата на раждане: 28.03.1955
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Атанас Методиев Икономов

Дата на раждане: 14.08.1933
Място на раждане: с. Нова Ловча, обл. Благоевград
Атанас Методиев Икономов Дата на раждане 14.08.1933 г. Място на раждане с. Нова Ловча, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Есов Онов на 23.04.1958 г., регистриран на 02.06.1958 г. Ръководил го служител о. р. Иван Есов Онов; о. р. Тодор Пълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-УГВ-IV ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1563/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-43291; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Щерю Василев Гюрджеклиев

Дата на раждане: 29.09.1943
Място на раждане: гр. Пещера
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Иван Викторов Тодоров

Дата на раждане: 02.10.1945
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Иван Викторов Тодоров Дата на раждане 02.10.1945 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Никола В. Николов на 21.12.1979 г., регистриран на 02.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Никола В. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-Козлодуй-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" дело IЯ-118 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Люляк " Иван Викторов Тодоров

Дата на раждане: 02.10.1945
Място на раждане:
Иван Викторов Тодоров Дата на раждане 02.10.1945 г. Място на раждане Вербувал го служител Никола В. Николов на 21.12.1979 г., регистриран на 02.01.1980 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 6, рег. дневник; писмо за унищожаване № 46/1990 г. на ; лично дело І Я – 118 /Вр/; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Люляк " Росен Малинов Малинов

Дата на раждане: 28.03.1955
Място на раждане: Гр. София
Росен Малинов Малинов Дата на раждане 28.03.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Николай Николов на 15.11.1988 г., регистриран на 24.11.1988 г. Ръководил го служител Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К "Люляк"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Росен Малинов Малинов

Дата на раждане: 28.03.1955
Място на раждане: гр. София
Росен Малинов Малинов Дата на раждане 28.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 15.11.1988 г., регистриран на 24.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К "Люляк"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от Коалиция за България в 24-и МИР-София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Росен Малинов Малинов

Дата на раждане: 28.03.1955
Място на раждане: гр. София
Росен Малинов Малинов Дата на раждане 28.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 15.11.1988 г., регистриран на 24.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К "Люляк"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-360/ 25.06.2014 г. – областните управители и заместник областните управители Обявява установената и обявена с решение № 2-448/ 14.01.2015 г. – приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях –Столична община- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More