Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Люляков намери 1 резултата / The search @pseudo Люляков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-517
от 09.06.2015 г.
община Радомир

Агент "Люляков" Марин Иванов Филипов

Дата на раждане: 07.07.1932
Място на раждане: гр. Радомир
Марин Иванов Филипов Дата на раждане 07.07.1932 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител о. р. Цвятко Костадинов Андонов на 25.12.1952 г., регистриран на 05.06.1954 г. Ръководил го служител о. р. Цвятко Костадинов Андонов; о. р. Б. Тричков; о. р. Атанас Кр. Роянов; о. р. Живко П. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Радомир; ОУ на МВР-Димитрово-ДС; ДС, управление V-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Люляков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-165 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-82 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 16.10.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More