Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Магда намери 2 резултата / The search @pseudo Магда found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Съдържател на явочна квартира "Магда" Йорданка Василева Стефанова

Дата на раждане: 29.12.1937
Място на раждане: гр. Исперих
Йорданка Василева Стефанова Дата на раждане 29.12.1937 г. Място на раждане гр. Исперих Вербувал я служител о. р. Петко Иванов Петков на 03.12.1979 г., регистрирана на 10.12.1979 г. Ръководил я служител о. р. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Магда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на Я/К "Магда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на ОбНС Исперих до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Магда" Елисавета Георгиева Аврамова

Дата на раждане: 14.06.1944
Място на раждане: гр. Свищов
Елисавета Георгиева Аврамова Дата на раждане 14.06.1944 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал я служител лейт. Николай Гатев Гатев на 10.03.1965 г., регистрирана на 15.03.1965 г., възстановена на 20.04.1986 г., регистрирана на 06.06.1986 г. Ръководил я служител лейт. Николай Гатев Гатев ; о. р. Румен Русев; о. р. Димитър Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I, управление II-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Магда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35084 и в работно дело IР-3155; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Съдружник във фирма – длъжник "ЕЛИКСАЛ КОН.И ТЪРГ." ООД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Елисавета Георгиева Аврамова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More