Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Магура намери 2 резултата / The search @pseudo Магура found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Съдържател на явочна квартира "Магура" Мариан Колев Стоянов

Дата на раждане: 27.07.1946
Място на раждане: гр. Габрово
Мариан Колев Стоянов Дата на раждане 27.07.1946 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Иван Василев Иванов на 07.07.1983 г., регистриран на 20.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Василев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-VII, управление IV-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Магура Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Магура". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) на МЕГА ИНС ООД, гр. Сандански Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Рила; Магура" Рачо Миков Рачев

Дата на раждане: 14.03.1941
Място на раждане: с. Макреш, обл. Видин
Рачо Миков Рачев Дата на раждане 14.03.1941 г. Място на раждане с. Макреш, обл. Видин Вербувал го служител вербуван на 20.07.1979 г., възстановен от о. р. Г. Причкапов на 25.07.1980 г. и регистриран на 30.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Г. Причкапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила; Магура Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3459. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-350 от 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: