Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мадан намери 1 резултата / The search @pseudo Мадан found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Съдържател на явочна квартира "Мадан" Николай Драгомиров Тодоров

Дата на раждане: 03.05.1938
Място на раждане: с. Бегуновци, обл. Перник
Николай Драгомиров Тодоров Дата на раждане 03.05.1938 г. Място на раждане с. Бегуновци, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Анастас Г. Вълчев на 03.05.1979 г., регистриран на 22.05.1979 г. Ръководил го служител о. р. Анастас Г. Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мадан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1949/ 17.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 8/ 1990 г. делото на Я/К "Мадан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More