Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Майстора намери 6 резултата / The search @pseudo Майстора found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Майстора" Александър Иванов Маринов

Дата на раждане: 12.05.1957
Място на раждане: Гр. София
Александър Иванов Маринов Дата на раждане 12.05.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 21.06.1983 г., регистриран на 07.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Майстора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за изключване и унищожаване вх. № 1661/ 28.03.1990 г. на материалите на ЯК „Майстора” Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация " Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Майстора " Александър Иванов Маринов

Дата на раждане: 12.05.1957
Място на раждане: Гр. София
Александър Иванов Маринов Дата на раждане 12.05.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Любомир Осенов на 21.06.1983 г., регистриран на 07.07.1983 г. Ръководил го служител Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, 02, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Майстора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за изключване и унищожаване вх. № 1661/ 28.03.1990 г. на материалите на ЯК „Майстора” Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Доверителна връзка; Агент "Майстора" Димо Борисов Георгиев

Дата на раждане: 26.10.1956
Място на раждане: с.Скрът, обл. Благоевград
Димо Борисов Георгиев Дата на раждане 26.10.1956 г. Място на раждане с.Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Здравко Георгиев Петров на 29.10.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Георгиев Петров; о. р. Ангел Д. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверителна връзка; агент Псевдоними Майстора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37793; работно дело IР-18324. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Габрене, общ. Петрич, издигнат от НФСБ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димо Борисов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-404/ 01.10.2014 г. – частични избори на 12.10.2014 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Доверителна връзка; Агент "Майстора" Димо Борисов Георгиев

Дата на раждане: 26.10.1956
Място на раждане: с.Скрът, обл. Благоевград
Димо Борисов Георгиев Дата на раждане 26.10.1956 г. Място на раждане с.Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Здравко Георгиев Петров на 29.10.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Георгиев Петров; о. р. Ангел Д. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверителна връзка; агент Псевдоними Майстора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37793; работно дело IР-18324. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Габрене от м. ноември 1991 г. до 17.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димо Борисов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-1024
от 01.08.2017 г.
ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

Секретен сътрудник "Майстора" Николай Христов Скарлатов

Дата на раждане: 17.06.1943
Място на раждане: гр. Клисура
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Майстора" Александър Иванов Маринов

Дата на раждане: 12.05.1957
Място на раждане: Гр. София
Александър Иванов Маринов Дата на раждане 12.05.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 21.06.1983 г., регистриран на 07.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Майстора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за изключване и унищожаване вх. № 1661/ 28.03.1990 г. на материалите на ЯК "Майстора" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика от 2004 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 64/ 21.05.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More