Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Малев намери 3 резултата / The search @pseudo Малев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Осведомител; Агент "Малев; Малов" Стефан Киров Ранов

Дата на раждане: 17.09.1948
Място на раждане: гр. Попово
Стефан Киров Ранов Дата на раждане 17.09.1948 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител о. р. Христо Тодоров Христов на 08.01.1968 г., регистриран на 22.01.1968 г.; възстановен от кап. Новак Чернев Новаков и регистриран на 20.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Христо Тодоров Христов; кап. Новак Чернев Новаков; о. р. Петър Пенев; о. р. Велико Маринов; о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ армия-ІV; ОУ на МВР-Варна по линия на управление VІ; ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Малев; Малов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело ІА-554 (Вн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1898/ 13.04.1990 г. за изключване от апарата на секретните сътрудници на агент "Малев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2006 г. до 01.07.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Малев " Халит Осман Гаази

Дата на раждане: 15.08.1951
Място на раждане: С. Смирненски, обл. Русе
Халит Осман Гаази Дата на раждане 15.08.1951 г. Място на раждане С. Смирненски, обл. Русе Вербувал го служител Димитър Иванов Миланов на 19.08.1978 г. Ръководил го служител Димитър Иванов Миланов; Иван М. Иванов; Михаил Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 02, отделение 03-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Малев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 Решение № 14 / 04.09.2007 г. 68 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание За Халит Осман Гаази липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Малев" Халит Осман Гаази

Дата на раждане: 15.08.1951
Място на раждане: с. Смирненски, обл. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More