Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Малев; Малов намери 1 резултата / The search @pseudo Малев; Малов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Осведомител; Агент "Малев; Малов" Стефан Киров Ранов

Дата на раждане: 17.09.1948
Място на раждане: гр. Попово
Стефан Киров Ранов Дата на раждане 17.09.1948 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител о. р. Христо Тодоров Христов на 08.01.1968 г., регистриран на 22.01.1968 г.; възстановен от кап. Новак Чернев Новаков и регистриран на 20.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Христо Тодоров Христов; кап. Новак Чернев Новаков; о. р. Петър Пенев; о. р. Велико Маринов; о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ армия-ІV; ОУ на МВР-Варна по линия на управление VІ; ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Малев; Малов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело ІА-554 (Вн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1898/ 13.04.1990 г. за изключване от апарата на секретните сътрудници на агент "Малев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2006 г. до 01.07.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More