Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Малкия намери 1 резултата / The search @pseudo Малкия found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Агент "Малкия" Петър Петков Павлов

Дата на раждане: 30.05.1964
Място на раждане: гр. Тетевен
Петър Петков Павлов Дата на раждане 30.05.1964 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител ст. лейт. Тихомир Койчев Лазаров на 13.09.1985 г., регистриран на 11.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тихомир Койчев Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Малкия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-890 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.1999 г. до 14.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Петков Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More