Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Малчика намери 5 резултата / The search @pseudo Малчика found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-199
от 26.06.2013 г.
община Павликени

Съдържател на явочна квартира "Малчика" Дечко Димитров Дечев

Дата на раждане: 31.10.1956
Място на раждане: с. Караисен, обл. Велико Търново
Дечко Димитров Дечев Дата на раждане 31.10.1956 г. Място на раждане с. Караисен, обл. Велико Търново Вербувал го служител лейт. Стефан Кънчев на 30.10.1985 г., регистриран на 10.11.1985 г. Ръководил го служител лейт. Стефан Кънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Малчика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Малчика". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 06.06.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-150/ 13.03.2013 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Малчика" Фахри Апти Мустафа

Дата на раждане: 30.01.1967
Място на раждане: гр. Кърджали
Фахри Апти Мустафа Дата на раждане 30.01.1967 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Стойо Димитров Цуцеков на 12.08.1987 г., регистриран на 21.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стойо Димитров Цуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Малчика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-473 (Хс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-473 (Хс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Лясково от м ноември 1995 г. до м. март 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-660
от 07.06.2016 г.
община Самуил

Агент "Малчика" Росен Симов Симов

Дата на раждане: 03.07.1933
Място на раждане: с. Хума, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Агент "Малчика" Любомир Асенов Мемов

Дата на раждане: 19.05.1949
Място на раждане: гр. Златоград
Любомир Асенов Мемов Дата на раждане 19.05.1949 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител вербуван на 08.10.1973 г., регистриран на 07.12.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Паскалев Шапчев; о. р. Кирил Величков; о. р. Костадин Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II, ВГУ, управление III-VІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Малчика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3127 (Вн) МФ; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3127 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Малчика " Атанас Борисов Шамбуров

Дата на раждане: 03.08.1943
Място на раждане: С. Будели, Серско, Гърция
Атанас Борисов Шамбуров Дата на раждане 03.08.1943 г. Място на раждане С. Будели, Серско, Гърция Вербувал го служител Запрян Филипов Крачолов на 19.09.1967 г. Ръководил го служител Запрян Филипов Крачолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Малчика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 773, (Бс)- МФ; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, издигнат от Коалиция БСП, Земеделски съюз ”Ал. Стамболийски”, ПП ”РОМА”, ПП”Движение за социален хуманизъм”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More