Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мальовица намери 2 резултата / The search @pseudo Мальовица found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мальовица " Димчо Дамянов Петров

Дата на раждане: 02.04.1947
Място на раждане: Гр. Самоков
Димчо Дамянов Петров Дата на раждане 02.04.1947 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Атанас Димитров Петров на 12.12.1980 г., регистриран на 10.02.1981 г. Ръководил го служител Атанас Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, 07, 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Съдържател на явочна квартира Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 20 сътрудник Псевдоними Мальовица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3779; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от АТАКА
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Мальовица" Димчо Дамянов Петров

Дата на раждане: 02.04.1947
Място на раждане: гр. Самоков
Димчо Дамянов Петров Дата на раждане 02.04.1947 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Атанас Димитров Петров на 12.12.1980 г., регистриран на 10.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мальовица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3779; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1992 г. до 2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More