Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Манчев намери 15 резултата / The search @pseudo Манчев found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-765
от 16.11.2016 г.
община Елин Пелин

Агент "Манчев" Александър Лазаров Спасов

Дата на раждане: 26.01.1951
Място на раждане: с. Лесново, обл. София
Александър Лазаров Спасов Дата на раждане 26.01.1951 г. Място на раждане с. Лесново, обл. София Вербувал го служител о. р. Павлин Павлов на 03.12.1981 г., регистриран на 14.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Павлин Павлов; о. р. Христо Светославов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР – ДС Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 86/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. 10.1991 г. до м. 11.1995 г. Кмет на кметство Лесново от м. 10.1999 г. до м. 10.2003 г. Кмет на кметство Лесново от м. 10.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-79/ 26.09.2012 г. – Колеж по телекомуникации и пощи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Манчев" Евгени Захариев Кирилов

Дата на раждане: 26.01.1945
Място на раждане: с. Любичево, окръг Търговище
Евгени Захариев Кирилов Дата на раждане 26.01.1945 г. Място на раждане с. Любичево, окръг Търговище Вербувал го служител О. р. Стою Тодоров Стойков на 19.10.1966 г., регистриран на 24.10.1966 г. Ръководил го служител Оперативни работници Марко Марков, Пламен Събев, Кр. Саманджиев, Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-КДС-Варна от 19.11.1966 г.; Второ главно управление – ДС; лицето е изучавано с цел да бъде назначен на работа в Разузнавателно управление на Генералния щаб при Министерството на народната отбрана от 12.09.1972 г., същата година изучаването е преустановено; от 01.02.1978 г. е на ръководство в Първо главно управление - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани писмени документи; докладни записки от ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата. Снемане от действащия оперативен отчет От Първо главно управление делото е закрито през 1985 г. Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от Коалиция за България Обявен с решение № 1/ 24.04.2007 г. - кандидати за народни представители в Европейския парламент. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник "Манчев" Евгени Захариев Кирилов

Дата на раждане: 26.01.1945
Място на раждане: с. Любичево, окръг Търговище
Евгени Захариев Кирилов Дата на раждане 26.01.1945 год. Място на раждане с. Любичево, окръг Търговище Вербувал го служител Стою Тодоров Стойков Ръководил го служител Оперативни работници Марко Марков, Пламен Събев, Кр. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 28 Саманджиев, Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-КДС-Варна от 19.11.1966 год.; Второ главно управление – ДС; лицето е изучавано с цел да бъде назначен на работа в Разузнавателно управление на Генералния щаб при Министерството на народната отбрана от 12.09.1972 год., същата година изучаването е преустановено; от 01.02.1978 г. е на ръководство в Първо главно управление - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними "Манчев" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани писмени документи;докладни записки от ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картон обр. 4- МВР; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата. Снемане от действащия оперативен отчет От Първо главно управление делото е закрито през 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание Обявен с решение №1/ 24.04.2007 г. като кандидат за член на Европейския парламент от Република България.
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Агент; секретен сътрудник "Манчев" Евгени Захариев Кирилов

Дата на раждане: 26.01.1945
Място на раждане: с. Любичево, окръг Търговище
Евгени Захариев Кирилов Дата на раждане 26.01.1945 г. Място на раждане с. Любичево, окръг Търговище Вербувал го служител о. р. Стою Тодоров Стойков на 19.10.1966 г., регистриран на 24.10.1966 г.; регистриран в ПГУ на 08.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стою Тодоров Стойков; о. р. Марко Николов Марков, о. р. Пламен Събев, о. р. Красимир Саманджиев, о. р. Асен Цанков; о. р. Димчо П. Вавов; о. р. Румен Тошков; о. р. Христо Герганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ; ДС, управление II-VIII-II, управление II-"ЧЖ", ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент; секретен сътрудник Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4685; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата и с искане "да бъдат заличени от картотеките данните за" "Манчев". Снемане от действащия оперативен отчет От Първо главно управление делото е закрито през 1985 г. Кандидат за ЕП, издигнат от КП "Коалиция за България" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 64/ 21.05.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Манчев" Димитър Кирилов Динев

Дата на раждане: 06.11.1946
Място на раждане: с. Долна Малина, обл. Софийска
Димитър Кирилов Динев Дата на раждане 06.11.1946 г. Място на раждане с. Долна Малина, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Христо Кръстев на 10.10.1978 г., регистриран на 11.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Христо Кръстев; о. р. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 18.02.1994 г. до 11.08.1995 г. Н-к на отдел до 01.04.2000 г. За Димитър Кирилов Динев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Манчев" Александър Лазаров Спасов

Дата на раждане: 26.01.1951
Място на раждане: с. Лесново, обл. София
Александър Лазаров Спасов Дата на раждане 26.01.1951 г. Място на раждане с. Лесново, обл. София Вербувал го служител о. р. Павлин Павлов на 03.12.1981 г., регистриран на 14.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Павлин Павлов; о. р. Христо Светославов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР – ДС Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 86/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Лесново, общ. Елин Пелин, издигнат от МКП "ВМРО – НОВА БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Манчев" Васко Николаев Марков

Дата на раждане: 27.06.1969
Място на раждане: гр. София
Васко Николаев Марков Дата на раждане 27.06.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Николов Баймаков на 25.11.1987 г., регистриран на 08.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Николов Баймаков; о. р. Дафин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30866 и работно дело IР-16827. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "България без цензура" в 26-и МИР-София-област Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Манчев; Марчев" Марин Ненчев Ненчев

Дата на раждане: 19.01.1946
Място на раждане: гр. Ботевград
Марин Ненчев Ненчев Дата на раждане 19.01.1946 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов на 09.10.1974 г., регистриран на 14.10.1974 г., ст. лейт. Пламен Георгиев Костов на 20.03.1980 г., регистриран в ПГУ на 08.04.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов; о. р. Йордан Гайдаров; подп. Ангел Ангелов; о. р. Иван Кабаков; ст. лейт. Пламен Георгиев Костов; о. р. Йони Чамов; о. р. Румен Т. Митев; о. р. Любомир Иванов; о. р. Н. Николов; о. р. Петър Георгиев; о. р. Краснодар Беломорски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление II-Х-I, управление II-Х-II, управление IV-I-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Манчев; Марчев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34071; дело Ф1, а.е. 5547. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2000 г. до 2006 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Манчев" Васко Николаев Марков

Дата на раждане: 27.06.1969
Място на раждане: гр. София
Васко Николаев Марков Дата на раждане 27.06.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Николов Баймаков на 25.11.1987 г., регистриран на 08.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Николов Баймаков; о. р. Дафин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30866 и работно дело IР-16827. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА ГРАД СОФИЯ (ЛИДЕР - ДПС)
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Агент; секретен сътрудник "Манчев; Марчев" Марин Ненчев Ненчев

Дата на раждане: 19.01.1946
Място на раждане: гр. Ботевград
Марин Ненчев Ненчев Дата на раждане 19.01.1946 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов на 09.10.1974 г., регистриран на 14.10.1974 г., ст. лейт. Пламен Георгиев Костов на 20.03.1980 г., регистриран в ПГУ на 08.04.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Левчев Асенов; о. р. Йордан Гайдаров; подп. Ангел Ангелов; о. р. Иван Кабаков; ст. лейт. Пламен Георгиев Костов; о. р. Йони Чамов; о. р. Румен Т. Митев; о. р. Любомир Иванов; о. р. Н. Николов; о. р. Петър Георгиев; о. р. Краснодар Беломорски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление II-Х-I, управление II-Х-II, управление IV-I-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Манчев; Марчев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34071; дело Ф1, а.е. 5547. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра във филиал-Пловдив до 18.01.2011 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Манчев" Александър Лазаров Спасов

Дата на раждане: 26.01.1951
Място на раждане: с. Лесново, обл. София
Александър Лазаров Спасов Дата на раждане 26.01.1951 г. Място на раждане с. Лесново, обл. София Вербувал го служител о. р. Павлин Павлов на 03.12.1981 г., регистриран на 14.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Павлин Павлов; о. р. Христо Светославов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР – ДС Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 86/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 06.05.1988 г. Кандидат за кмет на с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, издигнат от ПП "ВМРО-БНД" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Манчев " Александър Лазаров Спасов

Дата на раждане: 26.01.1951
Място на раждане: С. Лесново, обл. София
Александър Лазаров Спасов Дата на раждане 26.01.1951 г. Място на раждане С. Лесново, обл. София Вербувал го служител Павлин Павлов на 03.12.1981 г. Ръководил го служител Христо Светославов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР – ДС Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 86/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 06.05.1988 г. Кандидат за кмет на с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, издигнат от ВМРО-БНД
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Манчев" Евгени Захариев Кирилов

Дата на раждане: 26.01.1945
Място на раждане: с. Любичево, окръг Търговище
Евгени Захариев Кирилов Дата на раждане 26.01.1945 г. Място на раждане с. Любичево, окръг Търговище Вербувал го служител Стою Тодоров Стойков Ръководил го служител Оперативни работници Марко Марков, Пламен Събев, Кр. Саманджиев, Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-КДС-Варна от 19.11.1966 г.; Второ главно управление – ДС; лицето е изучавано с цел да бъде назначен на работа в Разузнавателно управление на Генералния щаб при Министерството на народната отбрана от 12.09.1972 г., същата година изучаването е преустановено; от 01.02.1978 г. е на ръководство в Първо главно управление - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними "Манчев" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани писмени документи; докладни записки от ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картон обр. 4-МВР; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата. Снемане от действащия оперативен отчет От Първо главно управление делото е закрито през 1985 г. Лицето е кандидат от Коалиция “ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ” – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Манчев; Мишо" Мехмед Халил Чобан

Дата на раждане: 24.11.1960
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмед Халил Чобан Дата на раждане 24.11.1960 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров на 16.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев; Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37432; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Халил Чобан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Манчев" Васко Николаев Марков

Дата на раждане: 27.06.1969
Място на раждане: гр. София
Васко Николаев Марков Дата на раждане 27.06.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Николов Баймаков на 25.11.1987 г., регистриран на 08.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Николов Баймаков; о. р. Дафин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30866 и работно дело IР-16827. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 26-и МИР-София-област Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More