Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Маринова намери 2 резултата / The search @pseudo Маринова found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Сътрудник "Маринова" Радка Атанасова Попова

Дата на раждане: 16.04.1945
Място на раждане: с. Мухово, обл. Софийска
Радка Атанасова Попова Дата на раждане 16.04.1945 г. Място на раждане с. Мухово, обл. Софийска Вербувал я служител кап. лейт. Симов на 28.09.1982 г. Ръководил я служител кап. лейт. Симов; ст. лейт. Стайко Стайков; кап. Пенко Николов; ст. лейт. Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Маринова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело № 17487; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радка Атанасова Попова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Маринова" Мариана Георгиева Тончева

Дата на раждане: 21.01.1952
Място на раждане: гр. Кресна
Мариана Георгиева Тончева Дата на раждане 21.01.1952 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал я служител о. р. Минчо Минчев на 14.03.1986 г., регистрирана на 20.03.1986 г. Ръководил я служител о. р. Минчо Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-291 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" - Регионална здравна инспекция-Кърджали от м. февруари 2011 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More