Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марин, Стефан намери 3 резултата / The search @pseudo Марин, Стефан found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Марин, Стефан" Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: гр. Хасково
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Христо Радичев на 28.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Калоянци от 29.10.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Марин, Стефан" Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: гр. Хасково
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Христо Радичев на 28.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Калоянци, общ. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Марин, Стефан " Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: с. Калоянци, обл. Кърджали
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане с. Калоянци, обл. Кърджали Вербувал го служител Христо Радичев на 28.11.1983 г. Ръководил го служител Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Калоянци, общ. Кърджали, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More