Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марин; Андрей намери 1 резултата / The search @pseudo Марин; Андрей found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Марин; Андрей" Стоян Недков Георгиев

Дата на раждане: 17.11.1941
Място на раждане: с. Манастир, обл. Варна
Стоян Недков Георгиев Дата на раждане 17.11.1941 г. Място на раждане с. Манастир, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов Владев на 25.09.1969 г., регистриран на 01.10.1969 г.; кап. Красимир Евтимов на 20.04.1977 г. регистриран в ПГУ на 30.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Владев; кап. Красимир Евтимов; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Колю Борисов; о. р. Стойко Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Марин; Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IО-182 (Вн) МФ и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4387; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-980 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More