Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мариус намери 2 резултата / The search @pseudo Мариус found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Мариус" Галин Илиев Гавраилов

Дата на раждане: 23.11.1967
Място на раждане: Гр. Добрич
Галин Илиев Гавраилов Дата на раждане 23.11.1967 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Коста Младенов Македонски на 13.12.1986 г., регистриран на 27.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Коста Младенов Македонски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мариус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1198 (Тх); протокол рег. № КА-9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-550 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Добрич Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Мариус" Галин Илиев Гавраилов

Дата на раждане: 23.11.1967
Място на раждане: Гр. Добрич
Галин Илиев Гавраилов Дата на раждане 23.11.1967 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител О. р. Коста Младенов Македонски на 13.12.1986 г., регистриран на 27.01.1987 г. Ръководил го служител О. р. Коста Младенов Македонски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мариус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1198 (Тх); протокол рег. № КА-9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-550 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. районен прокурор в РП-Каварна от 25.10.1999г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More