Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марица, Консул намери 1 резултата / The search @pseudo Марица, Консул found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Марица, Консул" Недялко Белев Георгиев

Дата на раждане: 07.03.1923
Място на раждане: с. Светлен, обл. Търговище
Недялко Белев Георгиев Дата на раждане 07.03.1923 г. Място на раждане с. Светлен, обл. Търговище Вербувал го служител Вербуван на 13.11.1951 г.; възстановен от о. р. Георги Панов на 10.11.1978 г., регистриран на 20.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов; о. р. Л. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица, Консул Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 1/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-506; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3715. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по икономически науки от 1990 г. Член на научна комисия по икономически науки от 1995 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More