Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мария намери 16 резултата / The search @pseudo Мария found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Мария" Александра Велева Чакърова

Дата на раждане: 07.03.1958
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Александра Велева Чакърова Дата на раждане 07.03.1958 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Стамо Стамов на 12.02.1985 г., регистрирана на 21.02.1985 г. Ръководил я служител о. р. Стамо Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1620 (Хс); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-820 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Харманли, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-23
от 20.06.2012 г.
Университет Проф. д-р Асен Златаров

Агент "Мария" Йонка Стефанова Балтаджиева

Дата на раждане: 22.12.1954
Място на раждане: с. Деветак, обл. Бургас
Йонка Стефанова Балтаджиева Дата на раждане 22.12.1954 г. Място на раждане с. Деветак, обл. Бургас Вербувал я служител лейт. Петър Дамянов Милушев на 19.03.1984 г., регистрирана на 28.03.1984 г. Ръководил я служител лейт. Петър Дамянов Милушев; о. р. Здравко Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-485 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 22.12.2006 г. до 16.12.2007 г. Обявена с решение № 2-21/ 20.06.2012 г. - Бургаски свободен университет
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Мария" Димитринка Веселинова Кавалска

Дата на раждане: 21.06.1960
Място на раждане: гр. Варна
Димитринка Веселинова Кавалска Дата на раждане 21.06.1960 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал я служител ст. лейт. Стоян Петров Тръпков на 26.10.1989 г., регистрирана на 04.11.1989 г. Ръководил я служител ст. лейт. Стоян Петров Тръпков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-342 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване и редактор (член на редакционен съвет) в РРС-Шумен до 07.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Мария" Таня Василева Омайникова-Цветкова

Дата на раждане: 01.12.1952
Място на раждане: с. Сенокос, обл. Добрич
Таня Василева Омайникова-Цветкова Дата на раждане 01.12.1952 г. Място на раждане с. Сенокос, обл. Добрич Вербувал я служител ст. лейт. Цветан Петров Никодимов на 17.12.1976 г., регистрирана на 23.12.1976 г. Ръководил я служител ст. лейт. Цветан Петров Никодимов; о. р. Володя Игнатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-412 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Видин от м. ноември 2007 г. до м. септември 2008 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Мария" Севдана Таскова Марковска

Дата на раждане: 20.10.1949
Място на раждане: гр. Благоевград
Севдана Таскова Марковска Дата на раждане 20.10.1949 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал я служител о. р. Панчо Илиев Христов на 14.07.1977 г., регистрирана на 27.07.1977 г. Ръководил я служител о. р. Панчо Илиев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1691 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2073 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 13.11.1995 г. Общински съветник 13.11.2003 г. до 12.11.2007 г.
Решение N° 2-647
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Мария" Павлинка Цонева Димитрова

Дата на раждане: 28.01.1955
Място на раждане: с. Садина, обл. Търговище
Павлинка Цонева Димитрова Дата на раждане 28.01.1955 г. Място на раждане с. Садина, обл. Търговище Вербувал я служител кап. Мирослав Бенков Обрешков на 06.07.1989 г., регистрирана на 20.07.1989 г. Ръководил я служител кап. Мирослав Бенков Обрешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31842; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Попово, издигнат от ПП "ГЛАС НАРОДЕН" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Мария" Ангелина Йорданова Кръстева

Дата на раждане: 18.05.1936
Място на раждане: гр. Бургас
Ангелина Йорданова Кръстева Дата на раждане 18.05.1936 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител о. р. Калковски на 04.02.1981 г., регистрирана на 12.02.1981 г. Ръководил я служител о. р. Калковски; о. р. Иван Теодосиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Мария". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на научна комисия по педагогика от 2003 г. до 2006 г.
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Мария" Латинка Георгиева Въжарова

Дата на раждане: 27.10.1949
Място на раждане: гр. Ловеч
Латинка Георгиева Въжарова Дата на раждане 27.10.1949 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал я служител ст. лейт. Владимир Василев Иванов на 25.11.1983 г., регистрирана на 29.11.1983 г. Ръководил я служител ст. лейт. Владимир Василев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2252 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1078 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шумен, издигната от Зелена партия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Агент "Мария" Иванка Христова Василченко

Дата на раждане: 20.11.1942
Място на раждане: гр. Сливен
Иванка Христова Василченко Дата на раждане 20.11.1942 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител о. р. Румен Камаринчев на 05.09.1979 г., регистрирана на 01.10.1979 г. Ръководил я служител о. р. Румен Камаринчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1891/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на аг. "Мария". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Сливенска ТБ" АД от 01.09.1992 г. Член на Съвета на директорите от 09.12.1992 г. до 05.06.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 71/ 22.07.2009 г. – БНБ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-423
от 05.11.2014 г.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Агент "Мария" Ваня Бориславова Станчева

Дата на раждане: 06.08.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Ваня Бориславова Станчева Дата на раждане 06.08.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител кап. Свилен Димитров Вандов на 21.03.1989 г., регистрирана на 27.03.1989 г. Ръководил я служител кап. Свилен Димитров Вандов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31203; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "История и археология" към факултет "Средиземноморски и азиатски цивилизации" от 01.04.1997 г. до 30.09.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Мария" Младен Петков Горчов

Дата на раждане: 08.11.1930
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Младен Петков Горчов Дата на раждане 08.11.1930 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител подп. Стефан Давидов на 27.11.1984 г., регистриран на 12.12.1984 г. Ръководил го служител подп. Стефан Давидов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-202 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Монтана, издигнат от Движение "Експерти за регионите" Обявява установената с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Агент "Мария" Павлинка Цонева Димитрова

Дата на раждане: 28.01.1955
Място на раждане: с. Садина, обл. Търговище
Павлинка Цонева Димитрова Дата на раждане 28.01.1955 г. Място на раждане с. Садина, обл. Търговище Вербувал я служител кап. Мирослав Бенков Обрешков на 06.07.1989 г., регистрирана на 20.07.1989 г. Ръководил я служител кап. Мирослав Бенков Обрешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31842; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Горица от 1992 г. до м. октомври 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-21
от 20.06.2012 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Мария" Йонка Стефанова Балтаджиева

Дата на раждане: 22.12.1954
Място на раждане: с. Деветак, обл. Бургас
Йонка Стефанова Балтаджиева Дата на раждане 22.12.1954 г. Място на раждане с. Деветак, обл. Бургас Вербувал я служител лейт. Петър Дамянов Милушев на 19.03.1984 г., регистрирана на 28.03.1984 г. Ръководил я служител лейт. Петър Дамянов Милушев; о. р. Здравко Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-485 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен координатор (ръководител на катедра) от 01.03.2010 г.
Решение N° 2-21
от 20.06.2012 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Мария" Лина Георгиева Анастасова

Дата на раждане: 26.03.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Лина Георгиева Анастасова Дата на раждане 26.03.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител кап. Димитър Н. Симеонов на 12.03.1981 г., регистрирана на 24.03.1981 г. Ръководил я служител кап. Димитър Н. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2985 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-615 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 22.12.2006 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Мария" Камелия Ангелова Джонева

Дата на раждане: 16.07.1967
Място на раждане: гр. Оряхово
Камелия Ангелова Джонева Дата на раждане 16.07.1967 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал я служител ст. лейт. Калин Александров Младенов на 12.11.1986 г., регистрирана на 15.11.1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Калин Александров Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-177 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени дело IА-177 (Вр) (IА-2719 (Вр)) (налично) и работно дело IР-1141 (Вр) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Бачо Киро" - Летница Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Мария" Севдана Таскова Марковска

Дата на раждане: 20.10.1949
Място на раждане: гр. Благоевград
Севдана Таскова Марковска Дата на раждане 20.10.1949 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал я служител о. р. Панчо Илиев Христов на 14.07.1977 г., регистрирана на 27.07.1977 г. Ръководил я служител о. р. Панчо Илиев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1691 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2073 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национална хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" - Благоевград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More