Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марияна намери 1 резултата / The search @pseudo Марияна found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-451
от 21.01.2015 г.
Български олимпийски комитет

Агент "Марияна" Светла Христова Оцетова

Дата на раждане: 23.11.1950
Място на раждане: гр. София
Светла Христова Оцетова Дата на раждане 23.11.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Георги Манолов Терзиев на 29.11.1978 г., регистрирана на 19.12.1978 г. Ръководил я служител о. р. Георги Манолов Терзиев; о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марияна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро от 15.03.1995 г. до 09.01.1998 г. и от 13.11.2000 г. до 11.11.2005 г. Член на Управителния съвет от 09.01.1998 г. до 13.11.2000 г. Зам. председател и член на Изпълнителното бюро от 11.11.2005 г. до 18.09.2009 г. За Светла Христова Оцетова липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More