Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марк намери 4 резултата / The search @pseudo Марк found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Марк " Красимир Иванов Николов

Дата на раждане: 06.07.1945
Място на раждане: Гр. Тетевен
Красимир Иванов Николов Дата на раждане 06.07.1945 г. Място на раждане Гр. Тетевен Вербувал го служител О. р. Добри Иванов Младенов на Решение № 14 / 04.09.2007 г. 43 06.12.1979 г., регистриран на 10.12.1979 г. Ръководил го служител О. р. Добри Иванов Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Марк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-36210 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Марк" Красимир Иванов Николов

Дата на раждане: 06.07.1945
Място на раждане: гр. Тетевен
Красимир Иванов Николов Дата на раждане 06.07.1945 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 05.12.1979 г., регистриран на 10.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Марк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36210. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Неизпълнителен член на Съвета на директорите на "Булгаргаз-Холдинг" ЕАД от 20.12.1995 г. до 20.02.1997 г. Член на Съвета на директорите на Мини "Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево от 17.09.2005 г. до 12.09.2006 г. Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Марк" Румен Михайлов Михайлов

Дата на раждане: 11.01.1963
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Марк" Светослав Василев Марков

Дата на раждане: 10.01.1957
Място на раждане: гр. София
Светослав Василев Марков Дата на раждане 10.01.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Пламен Асенов на 10.06.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител кап. Пламен Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-IV РУ, I РУ по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31709; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от Политическа партия "ЛИДЕР" в 24-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More