Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марков намери 15 резултата / The search @pseudo Марков found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Марков" Николай Дочов Коев

Дата на раждане: 08.10.1951
Място на раждане: гр. Плевен
Николай Дочов Коев Дата на раждане 08.10.1951 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 12.10.1978 г., регистриран на 24.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров; о. р. Красимир Миладинов; о. р. Владимир Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2924/ 24.07.1990 г. с искане "да бъде заличен от всички картотеки на МВР" и за унищожаване материалите на "Марков". Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на Център за информация и връзки с обществеността от 26.06.1995 г. до 19.05.1997 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Марков" Богдан Лазаров Борисов

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Батановци
Богдан Лазаров Борисов Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Батановци Вербувал го служител о. р. Владимир Войнов Тасев на 17.11.1978 г., регистриран на 12.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Войнов Тасев; о. р. Емил Раленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25534 и работно дело IР-10686. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ЕС БИ АЙ” ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Марков" Цанко Василев Яблански

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Цанко Василев Яблански Дата на раждане 09.09.1944 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 14.08.1985 г., регистриран на 27.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-736 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-712 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по животновъдни и ветеринарномедицински науки от 1992 г. Председател на научна комисия по животновъдство и ветеринарна медицина от 2003 г. до 2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Осведомител; Агент "Мурадов; Марков" Нури Якуб Тахир

Дата на раждане: 29.08.1938
Място на раждане: с. Сярци, обл. Кърджали
Нури Якуб Тахир Дата на раждане 29.08.1938 г. Място на раждане с. Сярци, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Стайко Петров Ангелов на 30.11.1965 г., регистриран на 07.12.1965 г. Ръководил го служител подп. Стайко Петров Ангелов; подп. Митко Р. Масалджиев; лейт. Реджеб Шакиров Алиев; лейт. Никола Стоянов Узунов; кап. Георги Н. Гергелчев; лейт. Димитър Иванов Караиванов; майор Сашо Николов; о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Мурадов; Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2130 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1870 (Кж) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 09.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Агент "Марков" Цанко Василев Яблански

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-509
от 19.05.2015 г.
община Стрелча

Агент "Марков" Атанас Матеев Джунов

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: гр. Панагюрище
Атанас Матеев Джунов Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Стоян Минеков на 15.11.1979 г., регистриран на 27.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Минеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1436 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-528 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Марков" Цанко Василев Яблански

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-330
от 19.03.2014 г.
Югозападен университет Неофит Рилски

Секретен сътрудник "Марков" Милан Лефтеров Миланов

Дата на раждане: 04.07.1939
Място на раждане: с. Църква, обл. Перник
Милан Лефтеров Миланов Дата на раждане 04.07.1939 г. Място на раждане с. Църква, обл. Перник Вербувал го служител регистриран на 03.03.1966 г. Ръководил го служител подп. Герхард Райчев Гавраилов; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Любен Ст. Гоцев; подп. Трайко Григоров Йорданов; полк. Тодор Петров Станчев; о. р. Дяко Христозов; о. р. Костадин Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2008 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 01.09.1999 г. до 21.07.2004 г. Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – Българската национална телевизия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Марков" Милан Лефтеров Миланов

Дата на раждане: 04.07.1939
Място на раждане: с. Църква, обл. Перник
Милан Лефтеров Миланов Дата на раждане 04.07.1939 г. Място на раждане с. Църква, обл. Перник Вербувал го служител регистриран на 03.03.1966 г. Ръководил го служител подп. Герхард Райчев Гавраилов; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Любен Ст. Гоцев; подп. Трайко Григоров Йорданов; полк. Тодор Петров Станчев; о. р. Дяко Христозов; о. р. Костадин Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2008 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Париж от 29.12.1989 г. до 07.04.1992 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Марков" Цанко Василев Яблански

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Цанко Василев Яблански Дата на раждане 09.09.1944 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 14.08.1985 г., регистриран на 27.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-736 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тел Авив от 03.12.1999 г. до 15.07.2003 г.
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Агент "Марков" Хари Гарабет Папазян

Дата на раждане: 19.05.1936
Място на раждане: гр. Харманли
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Агент "Марков" Методи Давидов Сечков

Дата на раждане: 09.02.1950
Място на раждане: с. Старцево, обл. Смолян
Методи Давидов Сечков Дата на раждане 09.02.1950 г. Място на раждане с. Старцево, обл. Смолян Вербувал го служител Кап. Сергей Христов Зарев на 01.12.1978 г., регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител Кап. Сергей Христов Зарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Златоград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1931 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Марков " Методи Давидов Сечков

Дата на раждане: 09.02.1950
Място на раждане: С. Старцево, обл. Смолян
Методи Давидов Сечков Дата на раждане 09.02.1950 г. Място на раждане С. Старцево, обл. Смолян Вербувал го служител Кап. Сергей Христов Зарев на 01.12.1978 г., регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител Кап. Сергей Христов Зарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС, РУ- Златоград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1931 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Златоград, издигнат от ПД"Социалдемократи" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Осведомител "Марков" Вихър Руменов Родопски

Дата на раждане: 12.06.1953
Място на раждане: с. Загражден, обл. Смолян
Вихър Руменов Родопски Дата на раждане 12.06.1953 г. Място на раждане с. Загражден, обл. Смолян Вербувал го служител О. р. Васил Василев Панайотов на 16.12.1971 г., регистриран на 25.12.1971 г. Ръководил го служител О. р. Васил Василев Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-2-ДС, отдел ВКР-4; ДС, управление VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № IV 670/ 30.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-25044 и работно дело IР-10057. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. окръжен прокурор в ОП-Смолян от 01.06.1988 г. до 19.07.1990 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петров; Марков" Хасан Хюсеинов Белберов

Дата на раждане: 08.06.1947
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Хасан Хюсеинов Белберов Дата на раждане 08.06.1947 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител вербуван на 19.02.1975 г., регистриран на 28.02.1975 г.; възстановен от полк. Илия Илиев на 08.04.1986 г. и регистриран на 14.04.1986 г. Ръководил го служител полк. Илия Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров; Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. "Марков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More